قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
تهران
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
در قالب پایان‌نامه؛ طلاق صغیر و صغیره در سه مذهب شافعی، حنفی و امامیه بررسی می‌شود

زمان :
دوشنبه ۱۴ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه «طلاق صغیر و صغیره در سه مذهب شافعی، حنفی و امامیه و حقوق موضوعه ایران» در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
پایان نامه «بررسی معناشناختی واژه‌ «حرّیّت» در نهج‌البلاغه» دفاع می‌شود

زمان :
چهارشنبه 9 آبان 1397

توضیحات :
پایان‌نامه «بررسی معناشناختی واژه‌ «حرّیّت» در نهج‌البلاغه» در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاع از رساله دکتری «ریشه‌یابی فقهی پیدایش جریانات تکفیری در فقه مذاهب خمسه و فرقه وهابیت»

زمان :
یکشنبه 6 آبان 1397

توضیحات :
رساله دکتری «ریشه‌یابی فقهی پیدایش جریانات تکفیری در فقه مذاهب خمسه و فرقه وهابیت» در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه با عنوان «نقش زن در اقتصاد خانواده براساس تفاسیر فریقین»

زمان :
یکشنبه ۲۹ مهرماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه با عنوان «نقش زن در اقتصاد خانواده براساس تفاسیر فریقین» در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه با عنوان «مروری بر اجازات در نظام آموزش اسلامی»

زمان :
سه شنبه 24 مهر 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه با عنوان «مروری بر اجازات در نظام آموزش اسلامی» (با تکیه بر میراث شیعی) در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «مهریه در فقه مذاهب اسلامی»

زمان :
دوشنبه ۲۳ مهرماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «مهریه در فقه مذاهب اسلامی» در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
رساله «توجیه مبتنی بر گواهی باورهای دینی» دفاع می‌شود

زمان :
دوشنبه 16 مهر 1397

توضیحات :
رساله دکتری با عنوان «توجیه مبتنی بر گواهی باورهای دینی» در رشته فلسفه دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دفاع می‌شود.