قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
حوزه علمیه امام کاظم(ع)،

موضوع :
کرسی ترویجی «فقه عفاف؛ حلقه‌ای مفقود در تبویب فقه» برگزار می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۱۹ دی 1397

توضیحات :
کرسی ترویجی «فقه عفاف؛ حلقه‌ای مفقود در تبویب فقه»، چهارشنبه، ۱۹ دی ماه واقع در حوزه علمیه امام کاظم(ع) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

موضوع :
برگزاری کرسی علمی ترویجی «واکاوی معنای نسائنا در آیه مباهله»

زمان :
پنجشنبه ۱۳ دی‌ماه 1397

توضیحات :
کرسی ترویجی «واکاوی معنای نسائنا در آیه مباهله بر اساس روش تفسیر ادبی معاصر» از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز پنج‌شنبه، ۱۳ دی ماه، در قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
فرهنگستان علوم اسلامی

موضوع :
نشست «روش‌شناسی فقه و اجتهاد» برگزار می‌شود.

زمان :
پنجشنبه ۱۳ دی‌ماه 1397

توضیحات :
نشست «روش‌شناسی فقه و اجتهاد» با حضور آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در فرهنگستان علوم اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

موضوع :
نشست «بررسی مفهوم‌شناختی علم اسلامی در نظریه آیت‌الله جوادی آملی» برگزار می شود

زمان :
پنجشنبه، ۱۳ دی‌ماه 1397

توضیحات :
نشست «بررسی مفهوم‌شناختی علم اسلامی در نظریه آیت‌الله جوادی آملی» پنجشنبه، ۱۳ دی‌ماه، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
نشست «فقه‌پژوهی چالش‌های حقوق زنان در فقه» برگزار می‌شود

زمان :
پنجشنبه ۱۳ دی‌ماه 1397

توضیحات :
نشست «فقه‌پژوهی چالش‌های حقوق زنان در فقه» پنجشنبه، ۱۳ دی‌ماه، در سه محور برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد)

موضوع :
نشست «جهان دینی جهان جدید» برگزار می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۱۱ دی ماه 1397

توضیحات :
نشست «جهان دینی جهان جدید» از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد) در قم برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه‌ تهران

موضوع :
«پدیده تکفیر از منظر ادیان» بررسی می‌شود

زمان :
دوشنبه ۱۰ دی‌ماه 1397

توضیحات :
نشست بررسی «پدیده تکفیر از منظر ادیان» در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ تهران برگزار خواهد شد.