قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

موضوع :
نشست «فلسفه میان‌رشته‌ای و مسائل جهان معاصر»

زمان :
دوشنبه ۵ آذر 1397

توضیحات :
نشست «فلسفه میان‌رشته‌ای و مسائل جهان معاصر» با سخنرانی سیدمحمدرضا حسینی‌بهشتی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع :
چارچوب نظری الگوی اسلامی مصرف مبتنی بر دیدگاه شهید صدر(ره) بررسی می‌شود

زمان :
پنجشنبه ۱ آذرماه 1397

توضیحات :
نشست «چارچوب نظری الگوی اسلامی مصرف مبتنی بر دیدگاه شهید صدر(ره) و اندیشمندان مسلمان» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

موضوع :
برگزاری کرسی «هرمنوتیک جدید و ظهور رویکردی نوین در تفسیر باطنی قرآن کریم»

زمان :
سه‌شنبه ۶ آذر 1397

توضیحات :
کرسی علمی «هرمنوتیک جدید و ظهور رویکردی نوین در تفسیر باطنی قرآن کریم» با سخنرانی محمدکاظم شاکر در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع :
نشست بررسی نظریه عدالت علامه طباطبایی

زمان :
پنجشنبه ۱ آذرماه 1397

توضیحات :
نشست بررسی نظریه عدالت علامه طباطبایی با حضور احمد واعظی، محمد سروش محلاتی، احمدرضا یزدانی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
«جریان فکری استاد علی صفائی حائری پس از بیست سال» بررسی می‌شود

زمان :
یکشنبه ۲۷ آبان 1397

توضیحات :
نشست «جریان فکری استاد علی صفائی حائری پس از بیست سال» یکشنبه، ۲۷ آبانماه، در شهر قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه ادیان و مذاهب

موضوع :
نشست «بررسی ازدواج صغیره در جهان عرب»

زمان :
چهارشنبه ۳۰ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
نشست «بررسی ازدواج صغیره در جهان عرب» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

موضوع :
نشست «احیای سنت نبوی در سیره حضرت امام صادق(ع)» برگزار می‌شود

زمان :
پنجشنبه ۱ آذرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «احیای سنت نبوی در سیره حضرت امام صادق(ع)» در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.