قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
دانشگاه آزاد قم

موضوع :
کارگاه ارتقاء علمی اساتید قرائت‌پژوه

زمان :
آبان 1396

توضیحات :
نشست علمی، تخصصی و کارگاه ارتقاء علمی سطح اساتید قرائت‌پژوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع :
کرسی «تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسلام»

زمان :
دوشنبه 22 آبان 1396

توضیحات :
کرسی ترویجی «تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسلام و ارائه الگوی آرامش خانواده مبتنی بر گفتمان»، در دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار می‌شود.‎

نام دانشگاه :
دانشگاه تهران

موضوع :
نشست علمی «فضیلت شجاعت»

زمان :
دوشنبه 22 آبان 1396

توضیحات :
پنجمین نشست از سلسله نشست‌های «منهاج»، با عنوان «فضیلت شجاعت؛ واکاوی مفهوم جهاد و شهادت» به همت مرکز فرهنگی سپهر اندیشه سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه قم

موضوع :
نشست فلسفه عرفان

زمان :
دوشنبه 22 آبان 1396

توضیحات :
گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری دانشگاه قم، نخستین پیش نشست همایش ملی فلسفه عرفان را در قم برگزار می‌کند.

نام دانشگاه :
مجمع عالی حکمت اسلامی

موضوع :
نشست علمی امتداد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی درعلوم اجتماعی

زمان :
چهارشنبه 24 آبان 1396

توضیحات :
نشست علمی «امتداد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در علوم اجتماعی» به همت مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

نام دانشگاه :
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

موضوع :
کرسی «واکنش‌های مردم در برابر رسالت‌های انبیا»

زمان :
24 آبان 1396

توضیحات :
کرسی ترویجی و عرضه و نقد علمی «واکنش‌های مردم در برابر رسالت‌های انبیا» در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه نگارش مقاله

زمان :
دوشنبه 15 آبان 1396

توضیحات :
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه نگارش مقاله‌نویسی برگزار می‌کند.