قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

موضوع :
کرسی «درآمدی بر نظریه مفاهیم بنیادین قرآن» برگزار می‌شود

زمان :
یکشنبه ۲۹ دی‌ماه 1398

توضیحات :
کرسی «درآمدی بر نظریه مفاهیم بنیادین قرآن در راستای کرسی تخصصی تحلیلی از مفاهیم قرآن‌پژوهی» برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

موضوع :
کرسی کارکردشناسی تکرار قصه‌های قرآن برگزار می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۲۵ دی ماه 1398

توضیحات :
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «کارکردشناسی تکرار قصه‌های قرآن با تأکید بر همبستگی آیات سوره‌ها» از سوی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
خانه اخلاق‌پژوهان

موضوع :
نشست هنر و حیات اخلاقی برپا می‌شود

زمان :
دوشنبه ۲۳ دی‌ماه 1398

توضیحات :
نشست «هنر و حیات اخلاقی» از سوی خانه اخلاق‌پژوهان جوان در قم برپا می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

موضوع :
نشست «نظریه‌ای نو در محکم و متشابه» برگزار می‌شود

زمان :
شنبه 23 آذرماه 1398

توضیحات :
نشست «نظریه‌ای نو در محکم و متشابه» ۲۳ آذر در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه تهران

موضوع :
کتاب «انقلاب علمی» نقد و بررسی می‌شود

زمان :
دوشنبه 18 آذرماه 1398

توضیحات :
نشست علمی «تاریخ‌نگاری سیدجعفر مرتضی عاملی» با سخنرانی احمدرضا خضری، رسول جعفریان و حسن حضرتی فردا در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
حوزه علمیه مشکات

موضوع :
نشست «الگوی نقش‌آفرینی طلاب در دولت‌سازی اسلامی» برگزار می‌شود

زمان :
پنجشنبه 23 آبان 1398

توضیحات :
نشست «الگوی نقش‌آفرینی طلاب در دولت‌سازی اسلامی» ویژه برادران طلبه از ۲۳ آبان‌ماه در حوزه علمیه مشکات برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مدرسه اسلامی هنر

موضوع :
نشست علمی «قرآن به منزله اثری ادبی» برگزار می‌شود

زمان :
سه شنبه 14 آبان 1398

توضیحات :
نشست علمی «قرآن به منزله اثری ادبی» در ادامه سلسله نشست‌های دراماتورژی قرآن برگزار می‌شود.