قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
مجمع فلاسفه ایران

موضوع :
نشست «نیهیلیزم فعال و چشم انداز صلح»

زمان :
شنبه ۱۶ تیرماه 1397

توضیحات :
نشست «نیهیلیزم فعال و چشم انداز صلح» به همت مجمع فلاسفه ایران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجمع فلاسفه ایران

موضوع :
نشست «اسلام و ایران»

زمان :
چهارشنبه 20 تیرماه 1397

توضیحات :
نشست «اسلام و ایران» با هدف بازخوانی روایت عبدالحسین زرین کوب از هویت ملی، به همت مجمع فلاسفه ایران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد)

موضوع :
کارگاه تخصصی بازگشت به چیستی اجتهاد پارادایمی

زمان :
سه‌شنبه ۱۲ تیرماه 1397

توضیحات :
بازگشت به چیستی اجتهاد پارادایمی در قالب برگزاری یک کارگاه علمی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
کارگاه «تعقل نصی»

زمان :
یکشنبه 10 تیر 1397

توضیحات :
در کارگاه «تعقل نصی» مطرح شد که اگر رابطه تبیینی را بین کتب آسمانی برقرار بدانیم که در قرآن مورد تصریح قرار گرفته است، می‌توانیم کتب آسمانی را با توجه به هم بهتر بفهمیم.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

موضوع :
نشست روش و گرایش تفسیر پرتوی از قرآن

زمان :
یکشنبه 10 تیر 1397

توضیحات :
نشست علمی «بررسی نگرش، گرایش و روش تفسیر در پرتوی از قرآن» برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
نشست هم‌اندیشی پدیدآورندگان دانشنامه علوم قرآن

زمان :
چهارشنبه 6 تیرماه 1397

توضیحات :
نشست هم‌اندیشی پدیدآورندگان دانشنامه علوم قرآن از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه قرآن و حدیث

موضوع :
«چالش اخلاقی مهر و قهر» واکاوی می‌شود

زمان :
چهارشنبه 6 تیرماه 1397

توضیحات :
نشست «چالش اخلاقی مهر و قهر در امر به معروف و نهی از منکر» در پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار می‌شود.