» » پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «عقل‌گرایی از منظر تفاسیر فریقین»
قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
تهران
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

1397/04/16
نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «عقل‌گرایی از منظر تفاسیر فریقین»

زمان :
یکشنبه 17 تیرماه 1397

توضیحات :
پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «عقل‌گرایی از منظر تفاسیر فریقین» در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.


گروه دانشگاه ــ پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «عقل‌گرایی از منظر تفاسیر فریقین» در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.

به گزارش ایکنا؛ جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «عقل‌گرایی از منظر تفاسیر فریقین» ۱۷ تیرماه در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

گفتنی است، این پایان‌نامه توسط زهرا ابویی مهریزی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث نوشته شده و سروری مجد، استاد راهنمای این پایان‌نامه است. این رساله از سوی اسودی به داوری و نقد گذاشته می‌‌شود.

نگارنده در این پایان‌نامه منزلت عقل در اسلام را از امور بسیار مهم در معارف اسلامی عنوان می‌کند و می‌نویسند: تبیین جایگاه آن و حیطه و قلمرو عقل در علوم مختلف اسلامی نقشی به‌سزا دارد ولکن پیش از بحث از این امور، آنچه به منزله مقدمه همه این بحث‌ها بشمار می‌رود بحث از معنا و حقیقت عقل است؛ چراکه با توجه به این معناست که روشن می‌شود، جایگاه مطرح شده برای عقل در اسلام ناظر به چه امری است. در رابطه با بحث از معنای عقل دو نوع بررسی متصور است: نخست آنکه با توجه به استعمالات عقل و مشتقات آن و همچنین معانی همگون و در مقابل آنچه ضد معنای عقل است در آیات و روایات به تبیین معنای عقل بپردازیم. دوم آنکه با توجه به تصویری که علماء علوم مختلف اسلامی از عقل داشته‌اند به معنای عقل راه پیدا کنیم.

وی در این تحقیق با توجه به آنکه بنابر بررسی عقل‌گرایی از منظر تفاسیر فریقین بوده است، می‌افزاید: به بحث از معنای عقل در تفاسیر توجه ویژه‌ای شده است، گرچه برای تبیین تعریفی که به نظر می‌رسد تعریف عقل در کتاب و سنت است به نحوی از بررسی اول برای واکاوی معنای عقل نیز پرداخته‌ایم.

نگارنده بعد از تبیین معنای عقل در تفاسیر فریقین به حوزه حجیت عقل و قلمرو تعقل وارد شده که از خلال آن منزلت عقل در اسلام روشن خواهد شد و می‌آورد: البته گرچه سعی‌مان بر استفاده از کتب تفسیری بوده است، ولکن به آیات و روایات نیز توجه داشته‌ایم. آنگاه به مبحثی که امروزه بسیار پررنگ به آن پرداخته می‌شود نظر افکنده‌ایم و آن، رابطه عقل با مفاهیم بنیادین انسانی است که البته به علت دامنه دراز این مباحث، از ورود در تمامی عرصه‌ها احتراز کرده‌ایم. در نهایت نیز با توجه به جایگاهی که برای عقل اثبات شده است به آنچه موجب تعالی عقل و یا در مقابل آنچه از آفات عقل به شمار می‌رود، پرداخته‌ایم.

بازدیدها: 213 نظرات: 0