» » پایان‌نامه «ازدواج اجباری دختران در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان» دفاع می‌شود
قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
تهران
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

1397/04/16
نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاع پایان‌نامه «ازدواج اجباری دختران در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان»

زمان :
یکشنبه 17 تیرماه 1397

توضیحات :
پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ازدواج اجباری دختران در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان» ۱۷ تیرماه در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.


گروه دانشگاه ــ پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ازدواج اجباری دختران در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان» ۱۷ تیرماه در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.

به گزارش ایکنا، جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ازدواج اجباری دختران در فقه مذاهب اسلامی وحقوق افغانستان» ۱۷ تیرماه از ساعت ۸ تا ۹.۳۰ صبح در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

گفتنی است، این پایان‌نامه توسط بصیره اسدی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی نوشته شده و دکتر ویسی استاد راهنمای این پایان‌نامه است. این رساله از سوی دانشپور به نقد و بررسی گذاشته می‌‌شود.

نگارنده در این پایان‌نامه با بیان اینکه ازدواج اجباری عبارت از مجبورکردن یا تحت فشار و اکراه قرار دادن دختری برای ازدواج است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع می­‌شود، آورده است: به عبارت دیگر، زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخواسته شود، غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان و دختران بوده که از بستگان بزه دیدگان هستند. ویژگی‌های اصلی ازدواج اجباری، تحمیل وضعیت زناشویی بر یک طرف یا طرفین برخلاف رضایت قلبی آنان است و این رابطه در شرایطی شکل می­گیرد که رضایت بر اثر تهدید و اجبار معیوب شده باشد.

وی این پژوهش در پی پاسخ دادن به چرایی ازدواج اجباری دختران و پیامد‌های آن در جامعه افغانستان است که ابتدا مفهوم ازدواج اجباری در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان همراه با مبانی فقهی آن در فقه مذاهب اسلامی مورد بحث قرارگرفته و ثابت شده است که از نظر قوانین مذکور اجازه پدر و رضایت دختر شرط صحت نکاح است و سپس به جرم‌انگاری ازدواج اجباری از نظر قانون منع خشونت علیه زن و قانون جزای افغانستان پرداخته شده است.

بازدیدها: 128 نظرات: 0