قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
قم
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع :
نشست بررسی نظریه عدالت علامه طباطبایی

زمان :
پنجشنبه ۱ آذرماه 1397

توضیحات :
نشست بررسی نظریه عدالت علامه طباطبایی با حضور احمد واعظی، محمد سروش محلاتی، احمدرضا یزدانی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
«جریان فکری استاد علی صفائی حائری پس از بیست سال» بررسی می‌شود

زمان :
یکشنبه ۲۷ آبان 1397

توضیحات :
نشست «جریان فکری استاد علی صفائی حائری پس از بیست سال» یکشنبه، ۲۷ آبانماه، در شهر قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه ادیان و مذاهب

موضوع :
نشست «بررسی ازدواج صغیره در جهان عرب»

زمان :
چهارشنبه ۳۰ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
نشست «بررسی ازدواج صغیره در جهان عرب» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

موضوع :
نشست «احیای سنت نبوی در سیره حضرت امام صادق(ع)» برگزار می‌شود

زمان :
پنجشنبه ۱ آذرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «احیای سنت نبوی در سیره حضرت امام صادق(ع)» در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فقه نظام

موضوع :
کرسی ترویجی «نظام فکری شهید مطهری با رویکرد نیل به توحید سیاسی اسلام»

زمان :
سه‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۹۷ 1397

توضیحات :
کرسی ترویجی «نظام فکری شهید مطهری با رویکرد نیل به توحید سیاسی اسلام» در پژوهشگاه فقه نظام برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجمع عالی حکمت اسلامی

موضوع :
نشست «مفهوم‌شناسی زیبایی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی»

زمان :
شنبه ۱۹ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
نشست «مفهوم‌شناسی زیبایی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی» ۱۹ آبان‌ماه در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی قم

موضوع :
نشست علمی «روش تبلیغ در غرب با تأکید بر شبهات جوانان»

زمان :
پنجشنبه ۲۶ مهرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «روش تبلیغ در غرب با تأکید بر شبهات جوانان» با حضور کارشناسان واکاوی می‌شود.