قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
قم
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

نام دانشگاه :
دانشکده باقر العلوم(ع)

موضوع :
نشست علمی «تاریخ شفاهیم حوزه علمیه؛ سبک‌ها و الگوها»

زمان :
چهارشنبه ۱۸ مهرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «تاریخ شفاهیم حوزه علمیه؛ سبک‌ها و الگوها» با حضور حسین دهباشی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجمع عالی حکمت اسلامی

موضوع :
نشست «بررسی تطبیقی نظریه تجدد امثال و حرکت جوهری»

زمان :
پنج‌شنبه ۱۹ مهرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «بررسی تطبیقی نظریه تجدد امثال و حرکت جوهری» پنج‌شنبه ۱۹ مهر در قم برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
موسسه مفتاح کرامت

موضوع :
نشست «حوزه سکولار، واقعیت یا هشدار» برگزار می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۱۸مهرماه 1397

توضیحات :
نشست «حوزه سکولار، واقعیت یا هشدار» با حضور سیدصادق حقیقت و مهراب صادق‌نیا فردا در شهر قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد)

موضوع :
نشست پارادایم اجتهادی دانش تفسیر برگزار می‌شود

زمان :
یکشنبه 15 مهر 1397

توضیحات :
پارادایم اجتهادی دانش تفسیر در نشستی علمی از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد) بررسی خواهد شد.

نام دانشگاه :
موسسه فهیم

موضوع :
نشست علمی «هدف‌شناسی نهضت حسینی(ع)» برگزار می‎‌شود

زمان :
شنبه ۱۴ مهرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «هدف‌شناسی نهضت حسینی(ع)»، در ادامه سلسله نشست‌های موسسه فهیم در قم برگزار می‎‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

موضوع :
نشست «آسيب‌شناسی مطالعات تاريخ و سيره اهل‌بيت(ع)»

زمان :
سه شنبه 10 مهر 1397

توضیحات :
گروه تاريخ اسلام پژوهشكده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، همايش بين‌المللی آسيب‌شناسی مطالعات تاريخ و سيره اهل‌بيت(ع) را برگزار می‌كند.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع :
کرسی ترویجی مهندسی حجاب در عصر نبوی(ص) از دیدگاه قرآن

زمان :
سه شنبه ۱۰ مهر1397

توضیحات :
کرسی ترویجی «مهندسی حجاب در عصر نبوی(ص) از دیدگاه قرآن» توسط حلقه تخصصی مطالعات خانواده و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بین رشته‌ای و با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.