قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
قم
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فقه نظام

موضوع :
کرسی ترویجی «نظام فکری شهید مطهری با رویکرد نیل به توحید سیاسی اسلام»

زمان :
سه‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۹۷ 1397

توضیحات :
کرسی ترویجی «نظام فکری شهید مطهری با رویکرد نیل به توحید سیاسی اسلام» در پژوهشگاه فقه نظام برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجمع عالی حکمت اسلامی

موضوع :
نشست «مفهوم‌شناسی زیبایی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی»

زمان :
شنبه ۱۹ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
نشست «مفهوم‌شناسی زیبایی در قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی» ۱۹ آبان‌ماه در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی قم

موضوع :
نشست علمی «روش تبلیغ در غرب با تأکید بر شبهات جوانان»

زمان :
پنجشنبه ۲۶ مهرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «روش تبلیغ در غرب با تأکید بر شبهات جوانان» با حضور کارشناسان واکاوی می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده باقر العلوم(ع)

موضوع :
نشست علمی «تاریخ شفاهیم حوزه علمیه؛ سبک‌ها و الگوها»

زمان :
چهارشنبه ۱۸ مهرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «تاریخ شفاهیم حوزه علمیه؛ سبک‌ها و الگوها» با حضور حسین دهباشی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجمع عالی حکمت اسلامی

موضوع :
نشست «بررسی تطبیقی نظریه تجدد امثال و حرکت جوهری»

زمان :
پنج‌شنبه ۱۹ مهرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «بررسی تطبیقی نظریه تجدد امثال و حرکت جوهری» پنج‌شنبه ۱۹ مهر در قم برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
موسسه مفتاح کرامت

موضوع :
نشست «حوزه سکولار، واقعیت یا هشدار» برگزار می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۱۸مهرماه 1397

توضیحات :
نشست «حوزه سکولار، واقعیت یا هشدار» با حضور سیدصادق حقیقت و مهراب صادق‌نیا فردا در شهر قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد)

موضوع :
نشست پارادایم اجتهادی دانش تفسیر برگزار می‌شود

زمان :
یکشنبه 15 مهر 1397

توضیحات :
پارادایم اجتهادی دانش تفسیر در نشستی علمی از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد) بررسی خواهد شد.