قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
قم
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

نام دانشگاه :
مدرسه اسلامی هنر

موضوع :
پایان‌نامه «چندصدایی و بررسی انتخاب‌های اخلاقی در سینمای فرهادی»

زمان :
چهارشنبه ۲۴ مهر 1398

توضیحات :
پایان‌نامه «چندصدایی و بررسی انتخاب‌های اخلاقی در سینمای فرهادی» در مدرسه اسلامی هنر در قم و در مقطع کارشناسی ارشد دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه

موضوع :
کتاب «جوامع حدیثی شیعه» نقد می‌شود

زمان :
پنجشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه 1397

توضیحات :
دانشگاه قرآن و حدیث نشست علمی «نقد کتاب جوامع حدیثی شیعه» را برگزار خواهد کرد.

نام دانشگاه :
دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه

موضوع :
نشست نقد و بررسی کتاب «جوامع حدیثی شیعه»

زمان :
پنجشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه 1397

توضیحات :
نشست نقد و بررسی کتاب «جوامع حدیثی شیعه» در دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
جامعه الزهراء(س)

موضوع :
پایان‌نامه «بازتاب کشّاف در جوامع الجامع» دفاع می‌شود

زمان :
شنبه، ۱۳ بهمن 1397

توضیحات :
جلسه دفاع از پایان‌نامه «بازتاب کشاف در جوامع الجامع» ۱۳ بهمن ماه در جامعه الزهرا برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

موضوع :
دفاع رساله «جایگاه انسان‌شناسی در ارکان حکمت متعالیه از دیدگاه جوادی آملی و شهید مطهری»

زمان :
چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه رساله دکتری «بررسی جایگاه انسان شناسی در ارکان حکمت متعالیه از دیدگاه استاد جوادی آملی و استاد مطهری» در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجتمع عالی امام خمینی(ره)

موضوع :
نشست علمی «نقد کتاب مبانی عرفان وحیانی» برگزار می‌شود

زمان :
دوشنبه ۳۰ مهرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «نقد کتاب مبانی عرفان وحیانی» با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مؤسسه التمهید قم

موضوع :
تألیف پایان‌نامه «بررسی تطبیقی قواعد دو سبک تفسیری ترتیبی و تنزیلی»

زمان :
پاییز1397

توضیحات :
پایان‌نامه «بررسی تطبیقی قواعد دو سبک تفسیری ترتیبی و تنزیلی» از سوی یکی از دانش‌پژوهان مؤسسه التمهید قم تألیف شد.