قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
قم
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

نام دانشگاه :
دانشگاه باقرالعلوم(ع)

موضوع :
نشست نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود

زمان :
سه شنبه ۲۳ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
نشست نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران از سوی دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع :
کرسی «هویت‌بخشی امام باقر(ع) به جامعه شیعه» برگزار می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
کرسی ترویجی عرضه نقد و ایده علمی «هویت‌بخشی امام باقر(ع) به جامعه شیعه» در قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه باقرالعلوم(ع)

موضوع :
نشست علمی «خوانش تمدنی قرآن» برگزار می‌شود

زمان :
پنجشنبه 24 بهمن ماه 1398

توضیحات :
نشست علمی «خوانش تمدنی قرآن؛ استلزامات روشی و پیشینه مطالعاتی» در قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع :
«هنجارشناسی اخلاقی کرامت در مددکاری اجتماعی» بررسی می‌شود

زمان :
دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
نشست «هنجارشناسی اخلاقی کرامت در مددکاری اجتماعی» از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی

موضوع :
نشست «سیره رضوی و مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم اجتماعی» برگزار می‌شود

زمان :
دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
نشست علمی «سیره رضوی و مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم اجتماعی» از سلسله نشست‌های علمی مطالعات میان‌رشته‌ای در قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

موضوع :
«ضرورت تفسیر سیاسی» واکاوی می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
کرسی علمی- ترویجی «ضرورت تفسیر سیاسی» در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع :
جایگاه عدالت در مذهب اباضیه بررسی می‌شود

زمان :
یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
‌جایگاه عدالت در مذهب اباضیه از سلسله نشست‌های عدالت در تاریخ در قالب نشستی، بررسی می‌شود.