قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
رساله «توجیه مبتنی بر گواهی باورهای دینی» دفاع می‌شود

زمان :
دوشنبه 16 مهر 1397

توضیحات :
رساله دکتری با عنوان «توجیه مبتنی بر گواهی باورهای دینی» در رشته فلسفه دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
رساله «بررسی معانی، مبانی و لوازم صفت عدل خدا از دیدگاه متکلمان معتزلی و فیلسوفان اسلامی»

زمان :
چهارشنبه ۱۱ مهرماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فلسفه دین با موضوع «بررسی معانی، مبانی و لوازم صفت عدل خدا از دیدگاه متکلمان معتزلی و فیلسوفان اسلامی(مطالعه موردی قاضی عبدالجبار و علامه طباطبایی)» برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
جامعه الزهراء(س)

موضوع :
پایان‌نامه «آسیب‌شناسی بنیاد خانواده از دیدگاه قرآن و روایات»

زمان :
پنجشنبه ۵ مهرماه

توضیحات :
جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «آسیب‌شناسی بنیاد خانواده از دیدگاه قرآن و روایات» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)

موضوع :
الگوی تبلیغی با محتوای سیره اهل بیت(ع) در دانشگاه‌های اروپایی دفاع می‌شود

زمان :
پنج شنبه ۵ مهرماه 1397

توضیحات :
رساله دکتری با موضوع «طراحی الگوی تبلیغی مبتنی بر نظریه منتخب ارتباطات بین فرهنگی با محتوای سیره اهل بیت(ع) در دانشگاه‌های اروپایی» در مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
حمایت جامعه ایمانی مشعر از پایان‌نامه‌های مرتبط با هیئت

زمان :
سال 1397

توضیحات :
جامعه ایمانی مشعر از پایان‌نامه‌های مرتبط با هیئت و هیئت‌داری در سطوح دانشگاهی و حوزه علمیه حمایت می‌کند.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
نشست «طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان»

زمان :
دوشنبه 19 شهریور 1397

توضیحات :
معرفی و بررسی کتاب «طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان» دوشنبه، ۱۹ شهریور ماه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
موسسه آموزش عالی بنت‌الهدی وابسته به جامعة المصطفی(ص) العالمیه

موضوع :
پایان‌نامه «تحلیل رابطه مفهومی و مصداقی تقیه و نفاق از منظر مفسرین فریقین»

زمان :
سه شنبه 13 شهریور 12397

توضیحات :
پایان‌نامه «تحلیل رابطه مفهومی و مصداقی تقیه و نفاق از منظر مفسرین فریقین»، ۱۳ شهریورماه دفاع می‌شود.