» » پایان‌نامه دکتری «الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه»
قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
تهران
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

1397/04/16
پایان‌نامه دکتری «الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه»

گروه اندیشه ــ پایان‌نامه دکتری «الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه» توسط بهرام دلیر نگاشته و نجف لک‌زایی، استاد راهنما و مرتضی جوادی و علیرضا صدرا، اساتید مشاور این رساله در دانشگاه باقرالعلوم(ع) بودند.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، پایان‌نامه دکتری «الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه» توسط بهرام دلیر نگاشته شده است.

نجف لک‌زایی، استاد راهنما و مرتضی جوادی و علیرضا صدرا، اساتید مشاور این رساله در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودند.

چکیده:

مکتب فلسفی متعالیه آخرین مکتب فلسفی در بین مکاتب فلسفی مسلمانان بشمار می‌آید، پژوهش حاضر با عنوان‌، الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه‌، در مقام پاسخ به این پرسش برآمده است که‌ با توجه به بحران و مشکلات سیاسی جهان معاصر و اقتضائات عصر حاضر الگوی مطلوب نظام سیاسی برای جهان امروز ازنظر حکمت متعالیه چیست؟

حکمت متعالیه به توانمندی که دارد به نظر می‌رسد که توانایی الگوسازی نظام مطلوب سیاسی را دارا است و همچنین می‌توان با تکیه‌بر آن حکمت، نظام‌های سیاسی رقیب را با نقدهای جدی در مبانی، آن نظام‌های را به چالش کشاند.

طراحی الگو در ذیل علل چهارگانه صورت خواهد گرفت؛ درواقع جواب به علت فاعلی، مادی، صوری و غایی سیاسی متعالیه موجب شکل‌گیری الگوی نظام سیاسی متعالیه خواهد شد.

سه‌ نظام سیاسی متعالیه، متعارفه و متدانیه را می‌توان مورد متعالیه قرارداد که نظام سیاسی متعالیه دینی، فطری، الهی و انسانی است ولی نظام سیاسی متعارفه عرفی، سکولاریستی، طبیعی و غیردینی است و بدترین نظام سیاسی، نظام سیاسی متدانیه خواهد بود که رویکرد، طاغوتی، ضد دینی و ضد انسانی است.

با یک مقدمه و طی پنج فصل به پرسش‌های فرعی ذیل پاسخ می‌دهد:
 ۱٫ مفاهیم و چارچوب نظری سیاست متعالیه چیست؟
 ۲٫ منابع و مبانی نظام سیاسی مطلوب متعالیه کدم‌اند؟
 ۳٫ کارگزاران و نهادهای نظام مطلوب سیاسی متعالیه کدم‌اند؟ و چیستند؟
 ۴٫ انواع نظام‌های سیاسی (مطلوب و نامطلوب) در حکمت متعالیه کدم‌اند؟
 ۵٫ غایات و اهداف نظام سیاسی متعالیه چیستند؟

برآیند پاسخ‌ها جواب پرسش اصلی خواهد بود، الگوی ارائه‌شده درنتیجه با نموداری ارائه گشته است، پارادایم حاکم بر پژوهش علل اربعه و روش تحقیق به روش توصیف، تعلیل‌متن، محتوا، استنباط و استناد، خواهد بود.

مفاهیم به‌کاربرده شده در تحقیق عبارت‌اند از: الگو، نظام سیاسی، حکمت، سیاست و متعالیه

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این پایان‌نامه را از اینجا ملاحظه کنند.

بازدیدها: 18 نظرات: 0