قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

موضوع :
اعلام فراخوان انتخاب پایان‌نامه‌های برتر در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زمان :
-

توضیحات :
نهمین فراخوان برای انتخاب رساله و پایان‌نامه‌های برتر در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد.

نام دانشگاه :
مدرسه اسلامی هنر

موضوع :
پایان‌نامه «چندصدایی و بررسی انتخاب‌های اخلاقی در سینمای فرهادی»

زمان :
چهارشنبه ۲۴ مهر 1398

توضیحات :
پایان‌نامه «چندصدایی و بررسی انتخاب‌های اخلاقی در سینمای فرهادی» در مدرسه اسلامی هنر در قم و در مقطع کارشناسی ارشد دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

موضوع :
کتاب«فلسفه دانشگاه؛ تأملاتی درباره دانشگاه در جهان و ایران» نقد و بررسی می‌شود

زمان :
دوشنبه ۲۲ مهرماه 1398

توضیحات :
کتاب «فلسفه دانشگاه؛ تأملاتی درباره دانشگاه در جهان و ایران» به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نقد و بررسی می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
برگزاری چهار جلسه دفاعیه در دانشگاه مذاهب اسلامی

زمان :
14 تا 16 مهرماه 1398

توضیحات :
در هفته جاری چهار جلسه دفاعیه پایان‌نامه و رساله در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
مؤلفه‌های تفسیر ناایمان‌گرایانه از ویتگنشتاین بررسی می‌شود

زمان :
یکشنبه ۱۴ مهرماه 1398

توضیحات :
رساله «مؤلفه‌های تفسیر ناایمان‌گرایانه از ویتگنشتاین در پرتو نقد تفسیر ایمان‌گرایانه از فلسفه او»، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
مؤسسه حکمت و فلسفه ایران

موضوع :
نشست نقد و بررسی کتاب «کلام و جامعه» برگزار می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۲۶ شهریورماه 1398

توضیحات :
نشست نقد و بررسی کتاب «کلام و جامعه» با حضور جمعی از اندیشمندان در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
طی نشستی علمی؛ کتاب «با قرآن تا رستاخیز» نقد و بررسی می‌شود

زمان :
دوشنبه ۸ مهرماه 1398

توضیحات :
نشست رونمایی، نقد و بررسی کتاب «با قرآن تا رستاخیز»، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه برگزار می‌شود.