قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
«انتساب نهج‌البلاغه به امام علی(ع) از دیدگاه اهل سنت» بررسی می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه1397

توضیحات :
رساله دکتری با عنوان «انتساب نهج‌البلاغه به امام علی(ع) از دیدگاه اهل سنت» دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
سرای اهل قلم

موضوع :
نقد و بررسی «درآمدی بر شناخت نسخه‌های نهج‌البلاغه» برگزار می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۱۸ دی 1397

توضیحات :
نشست معرفی و بررسی کتاب «درآمدی بر شناخت نسخه‌های نهج‌البلاغه»، سه‌شنبه، ۱۸ دی، در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
حوزه علمیه امام کاظم(ع)،

موضوع :
کرسی ترویجی «فقه عفاف؛ حلقه‌ای مفقود در تبویب فقه» برگزار می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۱۹ دی 1397

توضیحات :
کرسی ترویجی «فقه عفاف؛ حلقه‌ای مفقود در تبویب فقه»، چهارشنبه، ۱۹ دی ماه واقع در حوزه علمیه امام کاظم(ع) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
«تحلیل کاربردها و آثار حق سبق در فقه مذاهب اسلامی» دفاع می‌شود

زمان :
دوشنبه 24 دیماه 1397

توضیحات :
پایان‌نامه ارشد با عنوان «تحلیل کاربردها و آثار حق سبق در فقه مذاهب اسلامی» در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

موضوع :
برگزاری کرسی علمی ترویجی «واکاوی معنای نسائنا در آیه مباهله»

زمان :
پنجشنبه ۱۳ دی‌ماه 1397

توضیحات :
کرسی ترویجی «واکاوی معنای نسائنا در آیه مباهله بر اساس روش تفسیر ادبی معاصر» از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز پنج‌شنبه، ۱۳ دی ماه، در قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
فرهنگستان علوم اسلامی

موضوع :
نشست «روش‌شناسی فقه و اجتهاد» برگزار می‌شود.

زمان :
پنجشنبه ۱۳ دی‌ماه 1397

توضیحات :
نشست «روش‌شناسی فقه و اجتهاد» با حضور آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در فرهنگستان علوم اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

موضوع :
نشست «بررسی مفهوم‌شناختی علم اسلامی در نظریه آیت‌الله جوادی آملی» برگزار می شود

زمان :
پنجشنبه، ۱۳ دی‌ماه 1397

توضیحات :
نشست «بررسی مفهوم‌شناختی علم اسلامی در نظریه آیت‌الله جوادی آملی» پنجشنبه، ۱۳ دی‌ماه، در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار خواهد شد.