قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع :
مسابقات کتابخوانی با محوریت حماسه فاطمی

زمان :
تا 10 دیماه 1399

توضیحات :
سلسله مسابقات کتابخوانی از سوی واحد آموزش دارالقرآن الکریم دانشگاه امام صادق(ع) با محوریت حماسه فاطمی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه باقرالعلوم(ع)

موضوع :
نشست نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود

زمان :
سه شنبه ۲۳ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
نشست نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران از سوی دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع :
کرسی «هویت‌بخشی امام باقر(ع) به جامعه شیعه» برگزار می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
کرسی ترویجی عرضه نقد و ایده علمی «هویت‌بخشی امام باقر(ع) به جامعه شیعه» در قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه باقرالعلوم(ع)

موضوع :
نشست علمی «خوانش تمدنی قرآن» برگزار می‌شود

زمان :
پنجشنبه 24 بهمن ماه 1398

توضیحات :
نشست علمی «خوانش تمدنی قرآن؛ استلزامات روشی و پیشینه مطالعاتی» در قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
نشست «مسئله‌یابی و موضوع‌شناسی در تاریخ فرهنگی» برگزار می‌شود

زمان :
دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
نشست تخصصی «مسئله‌یابی و موضوع‌شناسی در تاریخ فرهنگی» با حضور داریوش رحمانیان، نعمت‌الله فاضلی، عباس احمدوند و محمدامیر احمدزاده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه شهید بهشتی

موضوع :
«نقش قواعد حقوقی در نهادینه‌سازی اخلاق در جامعه» بررسی می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
نشست «نقش قواعد حقوقی در نهادینه‌سازی اخلاق در جامعه» با سخنرانی مصطفی ملکیان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه تهران

موضوع :
نشست «شهید صدر در نظرگاه اندیشمندان غرب» برگزار می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه 1398

توضیحات :
نشست «شهید صدر در نظرگاه اندیشمندان غرب» سه‌شنبه، ۲۹ بهمن‌ماه، با حضور عبدالکریم تاراس چرنینکو و ژولین پلیسیه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.