قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «خداشناسی در عهد عتیق و کتاب‌های قانونی ثانی»

زمان :
چهارشنبه، ۱۷ بهمن‌ماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «خداشناسی در عهد عتیق و کتاب‌های قانونی ثانی» در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

موضوع :
نشست بررسی اندیشه‌های قرآنی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود

زمان :
سه‌شنبه، ۱۶ بهمن 1397

توضیحات :
نشست بررسی اندیشه‌های قرآنی امام خمینی(ره) از سوی دانشگاه مجازی المصطفی(ص) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

موضوع :
نشست «انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آن بر شبه قاره» برگزار می‌شود

زمان :
دوشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه 1397

توضیحات :
نشست «انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر شبه قاره» در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع :
رساله «حوزه معنایی کتابت در قرآن کریم» دفاع می‌شود

زمان :
دوشنبه، ۱۵ بهمن 1397

توضیحات :
جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «حوزه معنایی کتابت در قرآن کریم» در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
جامعه الزهراء(س)

موضوع :
پایان‌نامه «بازتاب کشّاف در جوامع الجامع» دفاع می‌شود

زمان :
شنبه، ۱۳ بهمن 1397

توضیحات :
جلسه دفاع از پایان‌نامه «بازتاب کشاف در جوامع الجامع» ۱۳ بهمن ماه در جامعه الزهرا برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مركز مديريت حوزه‌های علميه خواهران

موضوع :
اختتامیه پنجمین جشنواره علامه حلی برگزار می‌شود

زمان :
پنجشنبه، ۱۱ بهمن‌ماه 1397

توضیحات :
مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره علامه حلی امروز، پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه در مرکز مدیریت حوزه خواهران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مدرسه علمیه عالی نواب

موضوع :
نشست «رجال‌پژوهی» برگزار می‌شود

زمان :
پنجشنبه، ۱۱ بهمن‌ماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «رجال‌پژوهی» با تأکید بر انگار‌ه‌های گوناگون در کارآمدی دانش رجال برگزار می‌شود.