قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
کارگاه «معناشناسی صبر در قرآن کریم» برگزار می‌شود

زمان :
۲۲ آبانماه 1398

توضیحات :
کارگاه آموزشی «معناشناسی صبر در قرآن کریم» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
رساله رویکردهای حکمت متعالیه در مواجهه با پدیده‌های نوین فرهنگی دفاع می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۳۰ مهرماه 1398

توضیحات :
جلسه دفاع از رساله «رویکردهای حکمت متعالیه در مواجهه با پدیده‌های نوین فرهنگی با تأکید بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مطالعه موردی دنیا مجازی)»، برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
خبرگزاری ایکنا

موضوع :
نشست علمی «صلح پایدار براساس التزام به کتاب و حکمت» برگزار می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۱ آبان‌ماه 1398

توضیحات :
شست علمی «صلح پایدار براساس التزام به کتاب و حکمت» با سخنرانی محمدکاظم شاکر در خبرگزاری ایکنا برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

موضوع :
یادمان علامه طباطبایی برگزار می‌شود

زمان :
دوشنبه ۲۷ آبان 1398

توضیحات :
یادمان علامه طباطبایی با محوریت اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی علامه آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

موضوع :
نشست تخصصی «الزامات و بایسته‌ها در پژوهش و نگارش رساله‌های دکتری»

زمان :
دوشنبه ۲۹ مهرماه 1398

توضیحات :
نشست تخصصی «الزامات و بایسته‌ها در پژوهش و نگارش رساله‌های دکتری» با سخنرانی احمد پاکتچی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

موضوع :
کارگاه «ارتباط نهج‌‌‌البلاغه با قرآن» برگزار می‌‌‌شود

زمان :
11 آبانماه 1398

توضیحات :
کارگاه «ارتباط نهج‌‌‌البلاغه با قرآن» با تدریس مجید معارف، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، برگزار می‌‌‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه تربیت مدرس

موضوع :
ششمین همایش دانشجویی فلسفه فراخوان داد

زمان :
پاییز 1398

توضیحات :
ششمین همایش دانشجویی فلسفه در ایران آذرماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.