قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
مجتمع آموزش عالی اصفهان

موضوع :
همایش ملی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن

زمان :
زمستان 1396

توضیحات :
بیش از ۵۰۰ مقاله به همایش ملی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن ارسال شده که ۴۷ مقاله از جامعة الزهراء(س) است.

نام دانشگاه :
دانشگاه شاهد

موضوع :
رونمایی از مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی در دانشگاه شاهد

زمان :
چهارشنبه 22 آذر 1396

توضیحات :
همزمان با هفته پژوهش، از مجموعه مقالات دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی در دانشگاه شاهد رونمایی شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

موضوع :
یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی

زمان :
زمستان 1396

توضیحات :
یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی با محور استکبارستیزی در قرآن کریم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه تهران

موضوع :
همایش «دانشگاه اخلاق‌مدار»

زمان :
سه شنبه 21 آذر 1396

توضیحات :
در همایش «دانشگاه اخلاق‌مدار» تصریح شد: با دانشگاه اخلاقی فاصله زیادی وجود دارد، اخلاق با امریه دولتی پیش نمی‌رود و ما با دولتی شدن اخلاق به دانشگاه اخلاقی نخواهیم رسید.

نام دانشگاه :
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

موضوع :
انتصاب اعضای کمیته‌های برگزاری یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی

زمان :
زمستان 1396

توضیحات :
مسئولین کمیته‌های برگزاری یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی از سوی دبیر برگزاری این دوره از همایش مشخص شدند.

نام دانشگاه :
دانشکده علوم قرآنی قم

موضوع :
درخشش دانشجویان علوم قرآنی در کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی

زمان :
آذر 1396

توضیحات :
نمایندگان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی خوش درخشیدند.

نام دانشگاه :
دانشگاه شهید رجائی

موضوع :
همایش «وحدت حوزه و دانشگاه از سخن تا عمل»

زمان :
دوشنبه 27 آذر 1396

توضیحات :
همایش تحلیلی «وحدت حوزه و دانشگاه از سخن تا عمل»، به همت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، ۲۷ آذر در دانشگاه شهید رجائی برگزار می‌شود.