قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فقه نظام

موضوع :
کرسی ترویجی «نظام فکری شهید مطهری با رویکرد نیل به توحید سیاسی اسلام»

زمان :
سه‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۹۷ 1397

توضیحات :
کرسی ترویجی «نظام فکری شهید مطهری با رویکرد نیل به توحید سیاسی اسلام» در پژوهشگاه فقه نظام برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع :
نشست «تحول دانش فلسفه پس از پیروزی انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۲۳ آبان ماه 1397

توضیحات :
همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» چهارشنبه ۲۳ آبان ماه با حضور حجت‌الاسلام مسعود اسماعیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
پایان‌نامه «‌راه‌های شناخت ذاتی از نظر ابن‌سینا» دفاع می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «‌راه‌های شناخت ذاتی از نظر ابن‌سینا» در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه ادیان و مذاهب

موضوع :
دانشگاه ادیان و مذاهب میزبان پیش نشست همایش بین‌المللی امام رضا(ع)

زمان :
چهارشنبه ۲۳ آبان 1397

توضیحات :
همایش بین‌المللی امام رضا(ع) و گفت‌وگوی ادیان به همت آستان قدس رضوی و همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جایگاه علمی و اجتماعی امام حسن عسکری(ع) در متون اسلامی بررسی می‌شود

زمان :
یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «‌جایگاه علمی و اجتماعی امام حسن عسکری(ع) در متون اسلامی» در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
تاریخ و عنوان جلسات پایان‌نامه‌‎های کارشناسی ارشد در دانشگاه مذاهب اعلام شد

زمان :
آبان 1397

توضیحات :
جلسه دفاع از پایان‌نامه‎های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مذاهب در هفته جاری اعلام شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاع پایان نامه تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی در فقه مذاهب اسلامی

زمان :
دوشنبه ۲۱ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
پایان‌نامه «‌تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان» در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.