قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه

موضوع :
کتاب «جوامع حدیثی شیعه» نقد می‌شود

زمان :
پنجشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه 1397

توضیحات :
دانشگاه قرآن و حدیث نشست علمی «نقد کتاب جوامع حدیثی شیعه» را برگزار خواهد کرد.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
دوره «کرسی فقه اباضی» در تهران و قم برگزار می‌شود

زمان :
شنبه ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن 1397

توضیحات :
دوره «کرسی فقه اباضی» ۲۴ لغایت ۳۰ بهمن‌ماه از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران و قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مدرسه اسلامی هنر

موضوع :
برپایی نشست «هنر معاصر ایران» در مدرسه اسلامی هنر

زمان :
پنجشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه 1397

توضیحات :
نشست علمی _ پژوهشی «هنر معاصر ایران» در مدرسه اسلامی هنر در قم برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

موضوع :
کارگاه «سوره‌شناسی سوره قلم» برگزار می‌شود

زمان :
۲۸ و ۲۹ بهمن 1397

توضیحات :
کارگاه «سوره‌شناسی سوره قلم» به همت انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه

موضوع :
نشست نقد و بررسی کتاب «جوامع حدیثی شیعه»

زمان :
پنجشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه 1397

توضیحات :
نشست نقد و بررسی کتاب «جوامع حدیثی شیعه» در دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات دانشگاه تهران

موضوع :
دو رساله دکتری در دانشکده الهیات دانشگاه تهران دفاع می‌شود

زمان :
http://iqna.ir/files/fa/news/1397/11/17/1210819_240.jpg

توضیحات :
جلسه دفاعیه دو رساله با عناوین «آثار فقهی اختلافات اصولی امام غزالی با امام شافعی» و «نقد آرای منتقدان امام شافعی درباره حجیت سنت» در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه‌ تهران

موضوع :
جشنواره علمی فرهنگی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

زمان :
زمستان 1397

توضیحات :
با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، جشنواره علمی- فرهنگی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی برگزار می‌شود.